CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Nagrania sesji Rady Miasta

Przebieg posiedzeń olsztyńskiej Rady Miasta jest nagrywany oraz transmitowany na żywo (relacja dźwiękowa w formie streamingu). Niestety nagrania nie są później umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, gdyż zdaniem wielu radnych nie pozwala na to obecny Statut Miasta. Jest to raczej sztuczne tworzenie problemów, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w Statucie Miasta nie muszą znajdować się żadne postanowienia, które regulowałyby kwestię upubliczniania nagrań.

Dlatego zamiast prosić radnych o podjęcie działań w tej sprawie, postanowiliśmy sami publikować pliki dźwiękowe. Część nagrań została uzyskana w trybie dostępu do informacji publicznej. Pliki te zostały zanonimizowane przez pracowników Urzędu Miasta, tak aby nie ujawniać danych osobowych osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a których dane zostały wymienione w trakcie posiedzenia.

Od stycznia 2016 roku wszystkie nagrania przygotowujemy samodzielnie. Nie są one poddawane żadnej obróbce i tym samym wiernie oddają przebieg sesji.

I sesja Rady Miasta – 1 grudnia 2014 roku

II sesja Rady Miasta – 8 grudnia 2014 roku

  • Sesja nie została nagrana

III sesja Rady Miasta – 18 grudnia 2014 roku

IV sesja Rady Miasta – 28 stycznia 2015 roku

V sesja Rady Miasta – 10 lutego 2015 roku

VI sesja Rady Miasta – 25 lutego 2015 roku

VII sesja Rady Miasta – 25 marca 2015 roku

VIII sesja Rady Miasta – 29 kwietnia 2015 roku

IX sesja Rady Miasta – 13 maja 2015 roku

X sesja Rady Miasta – 27 maja 2015 roku

XI sesja Rady Miasta – 24 czerwca 2015 roku

XII sesja Rady Miasta – 26 sierpnia 2015 roku

XIII sesja Rady Miasta – 30 września 2015 roku

XIV sesja Rady Miasta – 7 października 2015 roku

XV sesja Rady Miasta – 28 października 2015 roku

XVI sesja Rady Miasta – 4 listopada 2015 roku

XVII sesja Rady Miasta – 25 listopada 2015 roku

XVIII sesja Rady Miasta – 21 grudnia 2015 roku

XIX sesja Rady Miasta – 27 stycznia 2016 roku

XX sesja Rady Miasta – 24 lutego 2016 roku

XXI sesja Rady Miasta – 30 marca 2016 roku

XXII sesja Rady Miasta – 27 kwietnia 2016 roku

XXIII sesja Rady Miasta – 25 maja 2016 roku

XXIV sesja Rady Miasta – 29 czerwca/6 lipca 2016 roku

XXV sesja Rady Miasta – 8 lipca 2016 roku

XXVI sesja Rady Miasta – 22 lipca 2016 roku

XXVII sesja Rady Miasta – 31 sierpnia 2016 roku

XXVIII sesja Rady Miasta – 28 września 2016 roku

XXIX sesja Rady Miasta – 26 października 2016 roku

XXX sesja Rady Miasta – 23 listopada 2016 roku

XXXI sesja Rady Miasta – 21 grudnia 2016 roku

XXXII sesja Rady Miasta – 25 stycznia 2017 roku

XXXIII sesja Rady Miasta – 22 lutego 2017 roku

XXXIV sesja Rady Miasta – 29 marca 2017 roku

XXXV sesja Rady Miasta – 26 kwietnia 2017 roku

XXXVI sesja Rady Miasta – 31 maja 2017 roku