CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Jawność sprzyja terrorystom i obcym służbom?

W marcu tego roku złożyliśmy wnioski o udostępnienie rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych od 2014 roku przez Urząd Miasta, ZDZiT (Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jedynie MPEC odmówił przygotowania rejestru. W związku z tym, latem złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź ciepłowni na naszą skargę.

Wbrew pozorom, odpowiedź MPECu jest niezwykle interesująca. Otóż zdaniem spółki, udostępnienie informacji o umowach cywilnoprawnych mogłoby być wykorzystane m.in. przez obce służby lub w celach terrorystycznych. Szczerze powiedziawszy ciężko jest nam racjonalnie skomentować argumenty przytoczone przez MPEC. O ile rozumiemy, że pewne informacje techniczne czy związane z zabezpieczeniami stosowanymi przez ciepłownię nie powinny być dostępne publicznie, o tyle nie możemy zrozumieć, w jaki sposób rejestr umów mógłby zostać wykorzystany przez zagraniczne służby czy terrorystów.

Co ciekawe, MPEC odmówił udzielenia dodatkowych informacji dziennikarzom Onetu oraz Radia Olsztyn, którzy pytali, w jaki sposób jawność umów może stwarzać zagrożenie dla spółki. Może i dobrze, że tak się stało, gdyż cała sytuacja wydaje się nam dość absurdalna. Mamy nadzieję, że sąd ostatecznie rozwieje wątpliwości MPECu i nakaże udostępnienie zestawienia umów cywilnoprawnych. Póki co czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.