CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Sąd przyznał nam rację w sprawie MPECu!

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 8 listopada br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które odmówiło nam udostępnienia rejestru umów cywilnoprawnych zawartych od 2014 roku. MPEC stanowczo bronił się przed ujawnieniem takiego zestawienia. Spółka twierdziła nawet, że informacje zawarte w rejestrze mogą zostać wykorzystane przez obce służby czy terrorystów. WSA uznał, że żądane przez nas informacje są informacjami prostymi i w związku z tym MPEC nie mógł żądać od nas wykazania istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego.

Oczywiście MPEC może odwołać się od wyroku sądu. Mamy jednak nadzieję, że miejska spółka (a więc utrzymywana z naszych pieniędzy) stanie po stronie jawności i pokaże, jakie umowy zawiera.

Przy okazji dziękujemy organizacji Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za pomoc w przygotowaniu skargi do sądu.

Obecnie czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku sądu, które oczywiście opublikujemy na naszej stronie.