CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

O jawności

Po co komu jawność?

Wyobraź sobie, że urzędnicy, radni miejscy oraz prezydent miasta są Twoimi pracownikami. Natomiast Twoje miasto to firma, której jesteś współwłaścicielem wraz z innymi mieszkańcami i na której rozwoju Ci zależy. Jeśli wyjdziesz z powyższego założenia, szybko dojdziesz do prostego wniosku, że wiedza o pracy Twoich podwładnych jest niezbędna, aby prawidłowo zarządzać Twoją firmą.

Dzięki łatwemu dostępowi do informacji o tym, co dzieje się w Urzędzie czy Radzie Miasta możesz łatwiej kontrolować urzędników oraz reagować, gdy uznasz, że w Twoim mieście dzieje się coś nie tak. Z drugiej strony jawność w administracji publicznej sprawia, że osoby podejmujące decyzje są świadome, iż przyglądasz się ich działaniom i możesz łatwo sprawdzić, czy postępują zgodnie z prawem.

Jest jeszcze inny duży plus jawności. Jeśli urzędnicy i politycy nie mają nic do ukrycia, wzrasta wobec nich zaufanie, a to z kolei  ułatwia współpracę, nawet w trudnych sytuacjach.

Tak więc jawność w administracji publicznej wychodzi wszystkim na dobre.

Dlaczego działamy na rzecz jawności w Olsztynie?

Nasze stowarzyszenie istnieje od 2009 roku, a jego pierwotnymi celami była działalność dotycząca architektury i urbanistyki. Z biegiem lat zaczęliśmy zajmować się także innymi kwestiami. Ważne stały się dla nas sprawy związane z ekonomią, kulturą, lokalną tożsamością.

Wychodzimy jednak z założenia, że tylko dobrze poinformowani obywatele są w stanie efektywnie angażować się na rzecz swojej lokalnej społeczności. Co więcej, uważamy, że w Olsztynie jest jeszcze wiele do zrobienia pod kątem jawności i że olsztynianie nie mają pełnego dostępu do informacji o tym, co dzieje się w Urzędzie czy Radzie Miasta.

Stąd pomysł na stronę www.czarnonabialym.fro.olsztyn.pl

Jak chcemy działać na rzecz jawności?

W dziale „Aktualności” będziemy zamieszczać informacje uzyskane dzięki dostępowi do informacji publicznej dotyczące pojedynczych spraw, niekoniecznie ze sobą powiązanych, które naszym zdaniem wymagają nagłośnienia. Jednocześnie w zakładce „Co ujawniliśmy?” będziemy cyklicznie publikować materiały, które dotyczą regularnych działań organów administracji samorządowej w Olsztynie np. nagrania audio z sesji Rady Miasta czy rejestry umów.

Naszym celem jest przedstawianie informacji, których przygotowanie wymaga dokładniejszej analizy (np. dotyczących rzetelności konkretnego postępowania przetargowego), jak i prezentowanie danych niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej, które nie muszą podlegać żadnej interpretacji (np. nagrania audio z sesji Rady Miasta).