CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Wyręczamy radnych i publikujemy nagrania audio sesji Rady Miasta Olsztyna

Mimo że przebieg posiedzeń olsztyńskiej Rady Miasta jest nagrywany i transmitowany na żywo, nagrania nie są później publikowane. Sporządzany jest jedynie protokół, który dość wiernie oddaje przebieg sesji.

Dlaczego tak się dzieje, skoro prace radnych nie są tajne, a w dodatku nagrywane? Zdaniem wielu olsztyńskich radnych, konieczne jest wprowadzenie do Statutu Miasta Olsztyna (a dokładniej do Regulaminu Rady Miasta, który stanowi Załącznik nr 7 Statutu) postanowienia, że nagrania będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Póki co, nasz statut takich postanowień nie zawiera.

Nie podzielamy jednak stanowiska naszych samorządowców, gdyż nie ma żadnego przepisu w polskim prawie, który uzależniałby możliwość publikacji nagrań od istnienia odpowiednich regulacji w Statucie Miasta. Co więcej, nie mamy zamiaru czekać, aż nasi radni wprowadzą odpowiednie zmiany, nad którymi ponoć obecnie pracują. To właśnie chęć publikacji nagrań była jednym z głównych impulsów do utworzenia tej strony. Nagrania będziemy udostępniać na portalu youtube.com oraz na dysku google, co umożliwi ich łatwe pobranie. Lista z nagraniami znajduje się na stronie http://czarnonabialym.fro.olsztyn.pl/co-ujawnilismy/nagrania-sesji-rady-miasta/

Przy okazji wyjaśniamy, że część nagrań została uzyskana w trybie dostępu do informacji publicznej. Pliki te zostały zanonimizowane przez pracowników Urzędu Miasta, tak aby nie ujawniać danych osobowych osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a których dane zostały wymienione w trakcie posiedzenia. Jednak od stycznia tego roku będziemy sami nagrywać przebieg sesji i zamieszczać pliki, które nie będą poddane żadnej obróbce, tym samym wiernie oddając przebieg sesji.

Uważamy, że każdy mieszkaniec powinien mieć zagwarantowany dostęp do materiałów umożliwiających ocenę pracy wybranych przez niego przedstawicieli. Wyręczając radnych i publikując nagrania, robimy coś, co powinno być w dzisiejszych czasach standardem w demokratycznym państwie. Mamy nadzieję, że nasze działania przyspieszą prace radnych nad zmianami w Statucie Miasta, a może nawet doprowadzą do podjęcia decyzji o publikowaniu nagrań bez wprowadzania jakichkolwiek poprawek do tego dokumentu.