CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Weekendowy przetarg: jeden uczestnik – jeden wygrany

Ekspresowy przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy dawnej zajezdni trolejbusowej zakończył się jeszcze poważniejszymi wątpliwościami.

Przypominamy – ogłoszono go w piątek 12 lutego, a zakończono we wtorek, 16 lutego o 10 rano. Ofertę złożyła tylko jedna pracownia. Co ciekawe, pracownia ta jest równocześnie wykonawcą wstępnej koncepcji przebudowy zajezdni, na której oparto wszystkie założenia przetargu.

Właścicielką zwycięskiej firmy jest Pani architekt Agata Szczepańska, która pełni również ważną społecznie funkcję – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w lokalnej Izbie architektów. Jednocześnie warto zauważyć, że w tej samej Izbie w Komisji Kwalifikacyjnej zasiada architekt miasta – Pani Magdalena Rafalska.

Otrzymaliśmy również odpowiedź skąd nagły pośpiech przy inwestycji – urzędnicy, jak zwykle, tłumaczą to procedurami dofinansowania Unijnego.

Ponadto przytaczamy oficjalne stanowisko Urzędu Miasta w sprawie nikłego zainteresowania przetargiem: „Nie było żadnego zainteresowania tym zamówieniem ze strony innych, potencjalnych wykonawców. Nikt nie zadawał pytań w przetargu – ani pisemnie, ani telefonicznie. Nie pojawiły się też żadne wnioski o wydłużenie terminu składania ofert”. Naszym zdaniem takie tłumaczenia, to obraza olsztynian. Trudno żeby zainteresowanie było większe, skoro przetarg organizowany był w tak ekspresowym tempie.

Obecnie przygotowujemy pismo w niniejszej sprawie, które skierujemy do Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.