CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

ZDZiT udostępnia rejestr umów. W 12 plikach…

Zarząd Drógi, Zieleni i Transportu przesłał nam dzisiaj odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych od 1 stycznia 2014 roku do dnia złożenia wniosku, czyli 22 marca 2016 roku. Wnosiliśmy, aby rejestr zawierał następujące informacje:

  • Datę zawarcia umowy;
  • Numer umowy (w przypadku braku standardowej umowy pisemnej – numer faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy);
  • Przedmiot umowy;
  • Wartość umowy;
  • Nazwę podmiotu, z którym zawarto umowę (w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi wnoszę o udostępnienie pełnych imion i nazwisk).

Niestety ZDZiT nie zastosował się do naszych wskazań i przekazał nam aż 12 plików xls, z różnego rodzaju tabelkami. A przecież nie o to nam chodziło. Chcieliśmy uzyskać rejestr w jednym pliku, który umożliwiłby wszystkim mieszkańcom zapoznać się w prosty sposób z zawartymi w nim informacji. Dlatego też wkrótce wezwiemy drogowców do zastosowania się do naszego wniosku, a jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, będziemy zmuszeni złożyć skargę do WSA na bezczynność organu.

Poniżej otrzymane pliki: