CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Pytania o nasze umowy

W ostatnich miesiącach interesujemy się umowami zawieranymi przez olsztyński ratusz czy miejskie spółki. Dlatego też nie dziwimy się, że niektórzy mieszkańcy chcą dowiedzieć się, czy i Forum Rozwoju Olsztyna kiedykolwiek zawierało umowy z miastem. Jakiś czas temu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, dostępnym na stronie BIPu Urzędu Miasta pojawił się wniosek o podanie informacji na temat umów zawartych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Olsztyna (taka nazwa widniała we wniosku). Niedawno pojawiła się odpowiedź na powyższy wniosek i zawiera informacje o umowie, na podstawie której w 2010 roku przyznano naszemu stowarzyszeniu dotację w wys. 5000 zł na stworzenie publikacji „Olsztyn – Ikony Architektury”. W trakcie prac nad nią, zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że czas wyznaczony na opracowanie książki oraz dotacja mogą być niewystarczające, aby przygotować ją w terminie. Ostatecznie, w marcu 2011 roku zwróciliśmy dotację wraz z odsetkami (łącznie 5250 zł). Stało się tak, gdyż mimo upływu terminu wskazanego w umowie nadal próbowaliśmy dokończyć publikację.

Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, zamieszczamy poniżej skan dokumentu podpisanego przez obecnego Dyrektora Biura Promocji (wówczas inspektora) – Krzysztofa Otolińskiego oraz Bogusława Żmijewskiego – doradcę Piotra Grzymowicza, który potwierdza rozliczenie zwrotu dotacji.

Rozliczenie zwrotu dotacji - FRO Ikony Architektury