CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Nasza odpowiedź na wezwanie MPECu

Przypominamy, że wnioski o udostępnienie rejestru umów cywilnoprawnych wystosowaliśmy do Urzędu Miasta, Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu oraz do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jedynie MPEC zażądał od nas wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, którego istnienie uzasadniałoby przygotowanie żądanego przez nas rejestru. W czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, wysłaliśmy naszą odpowiedź. Jednocześnie, aby ułatwić nieco zadanie pracownikom MPEC, zmodyfikowaliśmy treść wniosku – wnieśliśmy o udostępnienie zestawienia umów cywilnoprawnych, zawartych przez MPEC od 1 stycznia 2014 roku do 22 marca 2016 roku, których zawarcie skutkuje poczynieniem wydatków po stronie MPEC w wys. 500 zł brutto lub wyższych.

Wyjaśniliśmy również, iż naszym zdaniem rejestr umów nie jest informacją przetworzoną, gdyż polega jedynie na wyszukaniu i zestawieniu informacji. Natomiast nawet jeśli by przyjąć, że faktycznie jest to informacja przetworzona, to z pewnością istnieje szczególnie istotny interes publiczny. Wszak zestawienie umów cywilnoprawnych pozwala określić, w jaki sposób dany podmiot, w tym wypadku MPEC, dysponuje środkami publicznymi i czy robi to prawidłowo. Uważamy, że rejestr umów, umożliwiający łatwe zapoznanie się z danymi dotyczącymi wydatków oraz polityki gospodarowania mieniem publicznym jednostek samorządu terytorialnego czy spółek komunalnych jest jednym z podstawowych narzędzi dającym wszystkim obywatelom szansę kontrolowania działalności administracji publicznej z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

Odpowiedź FRO na wezwanie MPEC