CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Mamy pierwszy rejestr umów!

Urząd Miasta udostępnił rejestr umów, o który wnosiliśmy w marcu. Rejestr zawiera informacje o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ratusz od 1 stycznia 2014 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji Urzędu Miasta oraz z formy w jakiej otrzymaliśmy rejestr. To naprawdę duży krok w drodze do jawności w Olsztynie. Od tej pory każdy może prześledzić dokładnie wydatki poczynione przez ratusz w ostatnich dwóch latach!

Ponadto, od 1 lipca br. publikowany będzie bieżący rejestr umów dostępny na stronie BIPu. Z pewnością jest to pokłosie naszych dotychczasowych działań, gdyż jeszcze rok temu, Prezydent Grzymowicz nie chciał stworzyć takiej ewidencji i wskazywał na problemy natury techniczno – prawnej. Wystarczył jednak nasz marcowy wniosek i okazało się, że Prezydent zmienił zdanie. Szczegóły dotyczące rejestru umów, który ma być prowadzony od 1 lipca można znaleźć w Zarządzeniu Prezydenta Olsztyna nr 147 z 10 maja.

Oczywiście jest to tylko część naszej batalii o jawność w Olsztynie. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu udostępnił rejestr umów w 12 plikach, w związku z czym nie zastosował się do wytycznych zawartych w naszym wniosku. Dlatego też wezwaliśmy dzisiaj ZDZiT do przygotowania rejestru w jednym pliku. Jeśli drogowcy nie ustosunkują się do naszego pisma w ciągu 7 dniu, będziemy zmuszeni złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność.

Z kolei MPEC odmówił przygotowania rejestru, co także zmusza nas do wniesienia odwołania.