CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Rejestr umów MPEC – wnosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy

Nie poddajemy się w walce o rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych przez MPEC. Wczoraj, 7 czerwca 2016 roku, złożyliśmy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który jest naszą odpowiedzią na decyzję odmowną w sprawie udostępnienia rejestru umów cywilnoprawnych. Przypominamy, że MPEC nie chce udostępnić rejestru umów, gdyż uważa, że Forum Rozwoju Olsztyna nie wykazało istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego. Ponadto zdaniem MPEC, realizacja naszego wniosku wiązałaby się z koniecznością zbadania wszystkich umów pod względem ekonomicznym i prawnym, usunięcia danych chronionych oraz ustalenia jakich wydatków dotyczy każda z faktur. Poza tym MPEC uważa, że udostępnienie rejestru nie przyczyni się w żaden sposób do lepszego zarządzania spółką oraz nie umożliwi mieszkańcom efektywnej kontroli działalności spółki.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został przygotowany przez organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska, za co serdecznie dziękujemy.