CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

WSA zdecyduje, czy ZDZiT miał rację

Jak niedawno informowaliśmy, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu nie udostępnił rejestru umów w jednym pliku, lecz w dwunastu. Ponadto niektóre pliki nie posiadały wszystkich informacji, a na dodatek zawierały rozmaite rubryki i zakładki, co nie pozwalało zorientować się w wydatkach ZDZiTu. Mimo prób nie byliśmy także w stanie dokonać takiej kompilacji plików, aby utworzyć jednolity rejestr.

W związku z powyższym, we wtorek 14 czerwca 2016 roku wnieśliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Dyrektora ZDZiTu. Mamy nadzieję, że sąd przyzna rację Forum Rozwoju Olsztyna i zobowiąże ZDZiT do przygotowania prawidłowego rejestru, czyli w jednym pliku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w naszym wniosku z dnia 22 marca.

Należy zauważyć, że w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Mimo że w niniejszej sprawie informacja została udostępniona w formie arkusza kalkulacyjnego typu xls, o co wnosił skarżący, to odpowiedź ZDZiT nie odpowiadała treści wniosku. Dwunastu plików przekazanych przez ZDZiT nie można uznać w żaden sposób za jednolite zestawienie umów cywilnoprawnych. Niektóre z plików zawierają rozmaite zakładki oraz rubryki, które różnią się od siebie nazwą, co nie pozwala jednoznacznie ocenić czy mamy do czynienia z tożsamymi informacjami. Ponadto część rubryk, w których powinny znajdować się informacje, o które wnosił skarżący, jest pusta. Brak informacji dotyczy zarówno dat zawarcia umów, jak i stron umów czy ich wartości. W istocie pliki, które otrzymał skarżący, są chaotycznym zbiorem niepełnych danych – fragment skargi FRO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie