CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Dodatkowych umów z pracownikami ratusza było więcej

Przy okazji tematu braku aktualizacji na stronie visit.olsztyn.eu, poruszyliśmy kwestię dodatkowych umów, które były zawierane przez Urząd Miasta z pracownikami Biura Promocji i na podstawie których urzędnicy ci realizowali zadania pokrywające się lub podobne do ich standardowych obowiązków.

Jednak jak wynika z rejestru umów cywilnoprawnych zawartych od 1 stycznia 2014 roku przez ratusz, takich umów jest więcej. Postanowiliśmy zapytać o kilka z nich. Dzisiaj wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie dokumentów dotyczących umów zawieranych z Marcinem Kierulem – pracownikiem Biura Komunikacji i Dialogu Społecznego oraz Marcinem Sakowiczem – pracownikiem Biura Promocji.

Marcin Kierul, który w ratuszu zajmuje się robieniem zdjęć zawarł trzy umowy, których przedmiotem było:

 • wykonanie 100 zdjęć na terenie Olsztyna (1000 zł);
 • obsługa fotograficzna spotkań inicjowanych przez Urząd Miasta Olsztyna i jednostki mu podległe oraz z udziałem Urzędu Miasta Olsztyna (3630 zł);
 • obsługa fotograficzna spotkań inicjowanych przez Urząd Miasta Olsztyna i jednostki mu podległe (4025 zł).

Z kolei z Marcinem Sakowiczem, odpowiedzialnym za przygotowywanie rozmaitych materiałów graficznych, zawarto umowę na wykonanie projektu graficznego dla dokumentów: „Raport o stanie Miasta Olsztyn za lata 2012-2013”; „Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna i ich problemów”. Wartość umowy wyniosła 6890 zł.

W związku z powyższym, wnieśliśmy dzisiaj o udostępnienie:

 • kopii umów nr BP.0541.43.2014, KS.0543-10/01/15/227/02, KDO.0543-01/01/16/227/02;
 • kopii materiałów, które miały zostać wykonane w związku z realizacją ww. umów;
 • kopii dokumentów z postępowań poprzedzających zawarcie ww. umów;
 • kopii protokołów lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. umów;
 • kopii materiałów, w których wykorzystano zdjęcia wykonane przez Pana Marcina Kierula;
 • informacji, kto był odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym wykonaniem ww. umów;

oraz

 • kopii umowy RM.065.9.2014;
 • kopii materiałów, które miały zostać wykonane w związku z realizacją ww. umowy;
 • kopii dokumentów z postępowania poprzedzającego zawarcie ww. umowy;
 • kopii protokołów lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. umowy;
 • informacji, kto był odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym wykonaniem ww. umowy;