CZARNO NA BIAŁYM jawność w Olsztynie

Nasze wnioski

Rejestr umów

Wniosek FRO – Rejestr Umów UM

 

Wniosek FRO – Rejestr Umów UM (23.03-31.05.16)

Wniosek FRO – Rejestr Umów ZDZiT

 

Pismo FRO – wezwanie ZDZiT

Pismo FRO – skarga na bezczynność ZDZiT

Wyrok WSA w sprawie ZDZiT

Wniosek FRO – Rejestr Umów MPEC

Pismo FRO – odpowiedź na wezwanie MPEC

Pismo FRO – Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Pismo FRO – skarga do WSA na decyzję odmowną MPEC

Wyrok WSA w sprawie MPEC

Pismo FRO – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Pismo FRO – skarga do WSA na decyzję odmowną MPEC

Odpowiedź UM – przedłużenie terminu UM

Odpowiedź UM – rejestr umów

Odpowiedź UM – rejestr umów (23.03-31.05.16)

Odpowiedź ZDZiT – przedłużenie terminu

Odpowiedź ZDZiT – rejestry umów

Odpowiedź ZDZiT – odmowa

Odpowiedź ZDZiT na skargę FRO

Odpowiedź ZDZiT na wyrok WSA

Odpowiedź MPEC – wezwanie do wykazania interesu

Odpowiedź MPEC – decyzja odmowna

Odpowiedź MPEC – druga decyzja odmowna

Odpowiedź MPEC na skargę FRO

Odpowiedź MPEC – decyzja odmowna ws. wyroku

Odpowiedź MPEC – decyzja odmowna

Analizy dotyczące budowy II linii tramwajowej

Wniosek FRO – Analizy transportowe

Wniosek FRO – Strategia transportowa itp.

Wniosek FRO – kosztorysy wariantów

Pismo FRO – wezwanie do odpowiedzi

Odpowiedź ZDZiT – Analizy transportowe

Odpowiedź UM – Strategia transportowa itp

Odpowiedź UM – kosztorysy wariantów

Kampania promocyjna – „Przesiądź się do tramwaju”

Wniosek FRO – uzasadnienie wyboru

Wniosek FRO – uzasadnienie – dodatkowe informacje

Odpowiedź UM – uzasadnienie wyboru

Odpowiedź UM – pismo przewodnie

Odpowiedź UM – wniosek o przeprowadzenie przetargu

Odpowiedź UM – karty ocen indywidualnych

Odpowiedź UM – Kreacja Alex

Odpowiedź UM – Kreacja Edytor

Odpowiedź UM – umowa z Edytorem

Gadżety „tramwajowe”

Pismo FRO – pytanie o gadżety

Wniosek FRO – szczegółowa lista gadżetów

Odpowiedź UM – rozdysponowanie gadżetów

Odpowiedź UM – rozdysponowanie gadżetów – wydarzenia

Kary nałożone na Prez. Olsztyna – nieterminowe wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek FRO – pytanie o łączną kwotę kar

Wniosek FRO – pytanie o łączną kwotę kar

List FRO do Prezydenta w sprawie kar

Wniosek FRO – dodatkowe pytania do Wydz. Rozwoju Miasta

 

Wniosek FRO – Wysokość kar od 15.11.15

Odpowiedź UW – łączna kwota kar

Odpowiedź UW – poszczególne kwoty kar

Odpowiedź Prezydenta w sprawie kar

Odpowiedź UM – przedłużenie terminu

Odpowiedź UM – dodatkowe pytania do Wydz. Rozw. Miasta

Odpowiedź UW – wysokość kar od 15.11.2015

Umowy z Agorą, Edytorem oraz Wydawcą Olsztyn

Wniosek FRO – kwoty wydane na wydawców

Wniosek FRO – Kwoty na wydawców – MJO

Wniosek FRO – Umowy UM z wydawcami

Odpowiedź UM – kwoty wydane na wydawców

Odpowiedź UM – kwoty wydane na wydawców – MJO

Odpowiedź UM – skany umów z wydawcami

Olsztyński Panel Obywatelski oraz umowy ze spółkami powiązanymi z jego wykonawcą

Wniosek FRO – umowy ze spółkami

 

 

Wniosek FRO – wybór KF Research – obsługa OPO

 

Wniosek FRO – dalsze prowadzenie OPO

Wniosek FRO – dodatkowe informacje o OPO

Wniosek FRO – dodatkowe informacje o OPO 2

 Odpowiedź UM – Umowy ze spółkami

Odpowiedź UM – Umowa z Fortlofty na badania opinii

Odpowiedź UM – Umowa z KF Research – Panel Obywatelski

Odpowiedź UM – uzasadnienie wyboru KF Reaserch

Odpowiedź UM – Dokumenty z postępowania – OPO

Odpowiedź UM – dalsze prowadzenie OPO

Odpowiedź UM – dodatkowe informacje o OPO

Odpowiedź UM – dodatkowe informacje o OPO2

Umowy z Bankiem Żywości w Olsztynie

Wniosek FRO – Umowy z Bankiem Żywności od 2015 r. Odpowiedź UM – Skan umów z Bankiem Żywności

Finansowanie transportu podmiejskiego

 Wniosek FRO – finansowanie linii podmiejskich  Odpowiedź ZDZiT – finansowanie linii podmiejskich

Strefa płatnego parkowania

 Wniosek FRO – Dane o strefie płatnego parkowania  Odpowiedź ZDZiT – Dane o strefie płatnego parkowania

Żółte przyciski na przejazdach rowerowych

Wniosek FRO – uzasadnienie dla stosowania przycisków

Wniosek FRO – standardy dróg rowerowych

Odpowiedż ZDZiT – uzasadnienie dla stosowania przycisków

Odpowiedź UM – standardy – pismo przewodnie

Odpowiedź UM – standardy dróg rowerowych

Portal Visit Olsztyn

Wniosek FRO – Umowa i dane o Visit Olsztyn

Wniosek FRO – wniosek o dofinansowanie

Wniosek FRO – umowy na aktualizację

Wniosek FRO – umowa o dofinansowanie itp.

Wniosek FRO – wskaźniki Visit Olsztyn

Odpowiedź UM – Umowa i dane o Visit Olsztyn

Odpowiedź UM – wniosek o dofinansowanie

Odpowiedź UM – umowy na aktualizację

Odpowiedź UM – umowa o dofinansowanie itp.

Odpowiedź UM – wskaźniki Visit Olsztyn

Skrzyżowanie Piłsudskiego – Kościuszki

Wniosek FRO – skrzyżowanie Piłsudskiego – Kościuszki Odpowiedź ZDZiT – Skrzyżowanie Piłsudskiego – Kościuszki

Odpowiedź ZDZiT – Plan skrzyżowania

Odpowiedź ZDZiT – projekt sygnalizacji od lutego 2016

Odpowiedź ZDZiT – projekt sygnalizacji do lutego 2016

Odpowiedź ZDZiT – uzgodnienie sygnalizacji

Odpowiedź ZDZiT – uzgodnienie sygnalizacji 2

Nadzór nad oznakowaniem dróg w Olsztynie

Wniosek FRO – oznakowanie dróg w Olsztynie  Odpowiedź ZDZiT – oznakowanie dróg w Olsztynie

Reklamy w Olsztynie

Wniosek FRO – reklamy w Olsztynie  Odpowiedź UM – reklamy w Olsztynie

Konsultacje społeczne

Wniosek FRO – konsultacje społeczne

Wniosek FRO – platforma konsultacji

Wniosek FRO – ewaluacja konsultacji

Wniosek FRO – obowiązki prezydenta – konsultacje

Wniosek FRO – brak reakcji UM

 Odpowiedź UM – konsultacje społeczne

 Odpowiedź UM – platforma konsultacji

Odpowiedź UM – ewaluacja konsultacji

Odpowiedź UM – obowiązki prezydenta – konsultacje

Odpowiedź UM – brak reakcji UM

Umowy z pracownikami

Wniosek FRO – umowy z pracownikami  Odpowiedź UM – umowy z pracownikami

Blog Prezydenta Olsztyna

Wniosek FRO – blog Prezydenta Olsztyna  Odpowiedź UM – blog Prezydenta Olsztyna

Informacje międzysesyjne

Wniosek FRO – informacje międzysesyjne  Odpowiedź UM – informacje międzysesyjne

Dom Warmiński

Wniosek FRO – realizacja zadań przez D. Warmiński

Wniosek FRO – dokumenty z Domu Warmińskiego

Odpowiedź UM – realizacja zadań przez D. Warmiński

Odpowiedź D. Warmińskiego – dokumenty

Lokale i alkohol nad jez. Ukiel

Wniosek FRO – uchwała o zakazie spożywania

Wniosek FRO – dokumenty dotyczące lokali

Odpowiedź UM – uchwała o zakazie spożywania

Wama Soft sp. z o.o.

Wniosek FRO – Wama Soft a miejskie jednostki

Wniosek FRO – Wama Soft a Urząd Miasta

Wniosek FRO – umowy Wamy Soft z UM itp.

Wniosek FRO – Wama Soft a OSiR

Wniosek FRO – umowy Wamy Soft z OSiR itp.

Wniosek FRO – regulamin OSiR

Pytania FRO do Prezydenta Olsztyna

Odpowiedzi jednostek miejskich

Odpowiedź UM – Wama Soft a Urząd Miasta

Odpowiedź UM – umowy Wamy Soft z UM

Odpowiedź OSiR – Wama Soft a OSiR

Odpowiedź OSiR – umowy Wamy Soft z OSiR itp.

Odpowiedź OSiR – regulamin OSiR

Odpowiedź Prezydenta – Wama Soft

Umowy z Martą Gołąb (Gołąb – Kocięcką)

Wniosek FRO – umowy z Martą Gołąb Odpowiedź UM – umowy z Martą Gołąb

Umowy z Marcinem Bobińskim – olsztyńskie tramwaje

Wniosek FRO – umowy z Marcinem Bobińskim Odpowiedź UM – umowy z Marcinem Bobińskim

Umowa z Jarosławem Skórskim

Wniosek FRO – umowa z Jarosławem Skórskim Odpowiedź UM – umowy z Jarosławem Skórskim

Visit Olsztyn – Nocujesz zyskujesz

Wniosek FRO – informacje o Nocujesz zyskujesz

Wniosek FRO 2 – informacje o Nocujesz Zyskujesz

Odpowiedź UM – informacje o Nocujesz zyskujesz

Odpowiedź UM 2 – informacje o Nocujesz zyskujesz

Nagrody dla Olsztyna

Wniosek FRO – dokumenty dot. nagród dla Olsztyna

Różne umowy MPEC

Wniosek FRO – różne umowy MPEC

Umowa ze stowarzyszeniem Proxima

Wniosek FRO – Umowa ze stowarzyszeniem Proxima Odpowiedź UM – Umowa za stowarzyszeniem Proxima